a 2 3 4 5 6 7

Khoa cận lâm sàng

KẾT NỐI FACEBOOK

Trang chủ > Khám bảo hiểm Y tế

 • Bổ sung thêm 3 đối tượng tham gia BHYT

 • Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam ban hành ngày 27/3/2020. Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTN-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

   Quyết định số 505/QĐ-BHXH đã bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điều 12 Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành do người sử dụng lao động đóng.

  Theo đó, nhóm này gồm 03 đối tượng, cụ thể:

  Một là, thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội.

  Hai là, thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân.

  Ba là, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

  Đồng thời, Quyết định số 505/QĐ-BHXH cũng bổ sung nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm: Chức sắc, chức việc, nhà tu hành; Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020. Các văn bản quy định được BHXH Việt Nam ban hành trước đây trái với Quyết định này sẽ hết hiệu lực

   

  Căn cứ theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP có quy định chi tiết nhóm đối tượng tham gia BHYT:

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

  - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động), Mức đóng bằng 4,5% tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng.

  - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật

  2. Nhóm do Quỹ bảo hiểm xã hội đóng:

  - Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

  - Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

  - Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  - Lao động nữ đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được Quỹ BHXH đóng

  Lưu ý: Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Trường hợp ng]ời lao động nghỉ việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tháng đó.

  3. Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng:

  - Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  - Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

  - Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

  - Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

  - Trẻ em dưới 6 tuổi;

  - Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

  - Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

  - Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

  - Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

  - Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi sửa đổi bổ sung một số điều về BHYT;

  - Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

  - Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

  => Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở,tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng theo từng nhóm đối tượng.

  4. Nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

  - Người thuộc hộ gia đình cận nghèo

  - Học sinh, sinh viên.

  - Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm, nghiệp có mức thu nhập trung bình.

  5. Nhóm thứ năm đối tượng tham gia theo hộ gia đình:

  - Hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình trừ đối tượng đã được quy định tại các nhóm trên,

  Thái Bình

  Theo SKĐS

 • Bài viết liên quan