a 2 3 4 5 6 7

Khoa cận lâm sàng

KẾT NỐI FACEBOOK

Trang chủ > Khám bảo hiểm Y tế

 • Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH

 • BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 515/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT. Quy chế gồm 12 điều, trong đó, quy định một số quy trình về: Tăng trẻ em dưới 6 tuổi, giảm người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình; hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia.
  Quyết định 515/QĐ-BHXH thay thế các quy định của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ban hành Quy chế Quản lý và Cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Quyết định số 1270/QĐ-BHXH về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH; Quyết định số 22/QĐ-BHXH về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH; Điểm 2 Công văn số 2888/BHXH-BT về việc Hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình.
  Quyết định 515/QĐ-BHXH về Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT nêu rõ, thông tin người tham gia được cập nhật, điều chỉnh đầy đủ, chính xác, kịp thời vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình, được tập hợp gồm những người đang tham gia, đã tham gia và chưa tham gia BHXH, BHYT và mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH.
  BHXH Việt Nam vừa ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH.
  Quy trình tăng trẻ em dưới 6 tuổi trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình
  Trường hợp chưa kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống Thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp: Khi có phát sinh thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT, UBND xã lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, gửi cơ quan BHXH; nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH chuyển đến để trả cho trẻ em.
  Trường hợp đã kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, hằng ngày, UBND xã gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi đến cơ quan BHXH, không phải lập hồ sơ; nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH chuyển đến, thẻ BHYT để trả thẻ cho trẻ em, Phụ lục thành viên hộ gia đình (của Mẫu TK1-TS) để xác nhận bổ sung trẻ em vào đúng hộ gia đình và gửi lại cơ quan BHXH.
  Về phía BHXH tỉnh/huyện, cán bộ sổ, thẻ xử lý hồ sơ; chuyển hồ sơ đã được hoàn thiện mã số BHXH (ghi mã số BHXH của trẻ em vào các biểu mẫu) đến cán bộ thu thực hiện các nghiệp vụ phát sinh để cấp thẻ BHYT theo quy định; hoàn thiện hồ sơ (in Phụ lục thành viên hộ gia đình có thông tin của từng trẻ em được cấp mã số BHXH tháng trước liền kề chuyển đến UBND xã để xác nhận bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi vào đúng hộ gia đình, ký Biên bản bàn giao được in từ phần mềm quản lý với UBND xã và scan, lưu trữ trên phần mềm quản lý - trước ngày 3 hằng tháng; nhận Phụ lục thành viên HGĐ từ UBND xã chuyển đến và hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trẻ em dưới 6 tuổi vào đúng hộ gia đình, chuyển Mẫu 02-TS và Phụ lục thành viên hộ gia đình đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ để lưu trữ hồ sơ theo quy định - trước ngày 4 hằng tháng)...
  Quy trình giảm người tham gia trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình
  Trước ngày 3 hằng tháng, cán bộ sổ, thẻ của BHXH tỉnh/huyện chủ trì phối hợp với UBND xã kê khai thành viên hộ gia đình khai tử của tháng trước liền kề vào Danh sách thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử (Mẫu 01-TS). Trường hợp đã kết nối liên thông với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp về dữ liệu khai tử, thì in Danh sách tăng, giảm thành viên HGĐ (của Mẫu 02-TS) có thông tin của từng người khai tử tháng trước liền kề chuyển đến UBND xã để phối hợp xác nhận hộ gia đình có người khai tử; ký Mẫu 02-TS được in từ phần mềm quản lý với UBND xã và scan, lưu trữ trên phần mềm quản lý.
  Trước ngày 4 hằng tháng, cán bộ sổ, thẻ của BHXH tỉnh/huyện nhận Mẫu 01-TS từ UBND xã chuyển đến và hoàn thành việc cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin thành viên hộ gia đình báo giảm khai tử vào đúng hộ gia đình; chuyển Mẫu 01-TS, Mẫu 02-TS đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ để lưu trữ hồ sơ theo quy định.
  UBND xã phối hợp với cơ quan BHXH kê khai người khai tử vào Mẫu 01-TS, Mẫu 02-TS và gửi cơ quan BHXH; UBND xã và cơ quan BHXH thực hiện việc giao, nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.
  Hoàng Nguyên
  Theo SKĐS
   
 • Bài viết liên quan